Основні обов'язки класного керівника в школі

Інститут класного керівництва в середніх школахобумовлений необхідністю координувати навчальну і виховну роботу в середньому і старшому навчальних ланках. Класний керівник - це багатофункціональна обов'язок, накладає серйозну персональну відповідальність за результати розвитку дітей і колективів учнів на педагога.

обов'язки класного керівника в школі

Тому обов'язки класного керівника в школі регламентовані спеціальним положенням. Цей документ передбачений переліком внутрішніх обов'язкових нормативних документів в освітньому закладі.

Посадові обов'язки класного керівника

Призначення на посаду класного керівниказдійснюється наказом директора навчального закладу і контролюється заступником керівника з навчально-виховної роботи. Обов'язковою умовою є наявність вищої або середньої спеціальної педагогічної освіти.

У посадові обов'язки класного керівника входить організація виховання, позашкільноїрозвитку та навчальної діяльності дітей в класі, захист інтересів дітей і дитячого колективу в шкільній і навчальному середовищі, організація роботи з батьками учнів.

функціональні обов'язки класного керівника

Результати роботи надаються в аналітичнійформі, звітах всім зацікавленим суб'єктами освітнього простору: педагогічному колективу, адміністративним органам, батькам. Структура посадових обов'язків включає в себе наступні розділи:

 • Напрями та завдання роботи.
 • Робота з учнями.
 • Формування дитячого колективу.
 • Робота з зовнішнім середовищем.
 • Виховательна робота.
 • Підвищення кваліфікації.
 • Необхідні знання та навички.
 • Права і відповідальність класного керівника.

Напрями та завдання роботи

Діяльність класного керівниказдійснюється в трьох найважливіших напрямках: індивідуальний підхід до кожного учня, відносини зі шкільним колективом учнів, взаємодія з зовнішнім середовищем. Ці напрямки діяльності взаємопов'язані між собою. Індивідуальна робота з учнем включає в себе гармонізацію відносин з однолітками, його самореалізацію в навчальній і позашкільній середовищі. Успішна соціалізація в дитячому колективі - це неодмінна умова розвитку особистості.

У свою чергу, клас як суб'єкт навчально-виховного середовища служить природним грунтом для самореалізації кожного учня.

посадові обов'язки класного керівника
Почуття значущості для колективу і визнання дитини в шкільному середовищі - органічні елементи в системі навчання і розвитку дітей.

В обов'язки класного керівника входитьвстановлення творчих, позитивних відносин з батьками дітей. Організація спільних заходів - найкоротший шлях до встановлення контактів на рівні «школа-родина».

Робота з учнями

Класний керівник бере участь у формуванніпсихолого-педагогічних умов для розвитку особистості учня в інтелектуальній, фізичної і духовної сферах. Для цього він повинен знати особливості особистості кожної дитини, умови його життя в родині. У функціонал класного керівника входить:

 • Відвідування сім'ї дитини та встановлення контактів з батьками.
 • Аналіз успішності учня.
 • Оформлення особистих справ учнів.
 • Контроль відвідування занять і попередження девіантних форм поведінки.

На підставі знань про учнів і з урахуванням їх індивідуальних можливостей педагог допомагає розкриттю потенціалу учня в колективі в повній мірі.

Формування дитячого колективу

Класний керівник відповідає за формуванняшкільного колективу, за процеси соціалізації. Оскільки від їх ефективності залежить багато чого: соціальне самопочуття учнів, їх перший досвід в процесі соціалізації, досвід відносин зі старшими учасниками процесу освіти, результативність навчання.

виховна робота класного керівника

У функціональні обов'язки класногокерівника входить формування якісної соціокультурного середовища у вигляді шкільного об'єднання учнів. Які способи роботи передбачені для досягнення цієї мети?

 • Проведення класних організаційних заходів.
 • Аналіз і оцінка внутрішнього клімату колективу учнів.
 • Позакласні культурні, спортивні та інтелектуальні заходи.
 • Спільні заходи з батьками.
 • Поїздки та участь в заходах різного рівня: обласних, міських, регіональних.

Робота з зовнішнім середовищем

Робота з батьками, захист та представництвоінтересів кожного учня і колективу в цілому в зовнішньому середовищі (школи, міста) - важливі моменти, які включені до функціональних обов'язків класного керівника.

обов'язки класного керівника

Виховна робота класного керівника спрямована на допомогу дитині в усвідомленні себе членом шкільного соціуму, допомагає дітям зрозуміти свою частку відповідальності за колективні досягнення.

Для формування здорового клімату дитячої освітньої середовища в обов'язки класного керівника в школі входить формування сприятливих умов для учнів. Для цієї мети використовуються:

 • Організація культурно-масових і спортивних заходів.
 • Організація чергувань.
 • Допомога в процесі самоорганізації колективних форм діяльності.
 • Участь в конкурсах, інтелектуальних заходах, олімпіадах.

Виховательна робота

Освіта в школі - провідна діяльність, проте не менш важливі інші функції. Виховна робота класного керівника з колективом учнів - це усвідомленеформування позитивних і соціально значущих форм поведінки учнів, спрямованих на прийняття ними моральних приписів суспільства. Виховання здійснюється в різних формах:

 • Тематичні зборів.
 • Просвітницька діяльність.
 • Активну участь в соціально затребуваних формах поведінки (допомога ветеранам, участь в суботниках, організація концертів, виступів, змагань).

Підвищення кваліфікації

Навик саморозвитку повинен бути притаманний кожному педагогу.

класний керівник

В обов'язки класного керівника в школі входить підвищення кваліфікації відповідно до плану освітньої установи, а також як елемент самоосвіти. Це може бути:

 • Участь у творчих конкурсах для педагогів.
 • Відвідування педагогічних семінарів, конференцій.
 • Участь в професійному обміні.
 • Вивчення друкованих матеріалів та публікацій з предмету.
 • Робота на практичних семінарах з освоєння сучасних комунікативних методик.

Необхідні знання та навички

Для професійного здійснення діяльності в якості класного керівника педагог повинен володіти певним комплексом знань і вміти використовувати їх в практичній діяльності:

 • Володіти знаннями дитячої та підліткової психології і фізіології.
 • Освоїти комунікативні навички, вміти встановлювати контакт з учнями і батьками.
 • Знати методи роботи з групами і володіти сучасними методами індивідуальної роботи.
 • В обов'язки класного керівника в школі входить знання Законодавства РФ, Закону «Про Освіті», Конвенції про права дитини, Декларації про права і свободи людини, локальних актів і регламентів роботи.

Права і відповідальність класного керівника

Педагог - це високий ступінь ответствености. В обов'язки класного керівника ставиться бути зразком для поведінки. Порушення цих правил загрожує негативними наслідками для самого педагога.

права і обов'язки класного керівника

Оскільки неможливо вимагати дотримання правил від дітей, якщо їх порушує той, хто відповідальний за виховання.

Права і обов'язки класного керівника маютьяк зовнішні, нормативно прописані регламенти, так і внутрішні, моральні приписи, порушення яких може привести до серйозних наслідків, що відбивається на поведінці учнів.

Класний керівник має право:

 • Отримувати інформацію про психофізіологічні особливості учня.
 • Контролювати результати навчання.
 • Проявляти ініціативу в удосконаленні форм роботи на рівні школи.
 • Отримувати методичну, консультаційну підтримку з боку адміністрації та вузькопрофільних фахівців.
 • Запрошувати в школу законних представників учнів для вирішення питань щодо їх виховання і навчання.
 • Захищати честь і гідність в разі незгоди з оцінкою з боку адміністрації, батьків, учнів, інших учасників навчального процесу.

Відповідальність класного керівника:

 • За невиконання або неналежне виконання правил і приписів, визначених внутрішніми нормативними документами.
 • За порушення норм російського законодавства і Закону «Про освіту»
 • </ Ul </ p>